Mastodon

Dla pszczelarzy

Na stronie tej będziemy zamieszczać oferty skierowane do światka pszczelarskiego, o ile takie coś się w naszej pasiece pojawi.

Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych do lektury naszego pszczelarskiego blogu, pod tytułem Zapiski pasieczne Pasieki Smirnowów dostępnego pod adresem:

👉 http://zapiski.pasieka.smirnow.eu

Zawiera on podsumowania stanu pasieki, plany hodowlane i produkcyjne, pomysły na budowę uli i innego pasiecznego wyposażenia, ale też nasze przemyślenia dotyczące pszczelarstwa, stosowanych metod, podejścia do pszczół i wiele, wiele innych spraw. W pierwotnym zamierzeniu ten zbiór tekstów ma zachować ewolucję naszych poglądów na pszczelarstwo i wszelkie sprawy z nim powiązane. Ma też opisywać nasze starania, zmagania, utarczki i niepowodzenia w pracy z tą żywą energią, jaką stanowią pszczoły. Nie uprawiamy bowiem pszczelarstwa podręcznikowego, dążymy do pasieki, w której wszelkie procesy będą się opierać o wzajemną współpracę pszczół i pszczelarza, gdzie wszystkie części układanki, jaką stanowią pasieka, sprzęt pasieczny, pasieczyska, pszczoły i pszczelarz, będą działać jak jedna, zgrana całość, w sposób możliwie nie wysilony i nakierowany na naturalne tendencje miejscowych pszczół.

Narzędzia bartne